בית בגנו אב תשס"ז – 08 – והביאנו לציון עירך לרבינו ה"אמרי אש" זצוק"ל – תשי"ג

ערב נגינה עם הרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל שנערך בבית בגנו בבני ברק ביוזמתו של עו"ד הר"ר דוד זעירא הי"ו – חודש אב תשס"ז.

00:00

/

לחן: כ"ק רבינו ה"אמרי אש" זצוק"ל

רשימות השמעה נוספות