בית בגנו אב תשס"ז – 11 – דא"ח מכ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב נגינה עם הרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל שנערך בבית בגנו בבני ברק ביוזמתו של עו"ד הר"ר דוד זעירא הי"ו – חודש אב תשס"ז.

00:00

/

רשימת השמעה
רשימות השמעה נוספות