דוי הסר תש"ד

חובר ע"י רבינו ה"אמרי שאול" זצוק"ל

בשנת תש"ד בארה"ב לרגל חתונת אחד מילדיו.

רבי שאול ידידיה אלעזר טאוב ממודז'יץ רבי שאול ידידיה אלעזר נולד לאביו רבי ישראל בהושענא רבה בשנת תרמ"ז (ובלשון החסידים שנת זמר"ת) בעיירה אוז'רוב. כבר בנעוריו נתפרסם בכישרונותיו הגדולים בתורה ונגינה, ובעודנו צעיר לימים כבר החל להלחין ניגונים משלו, התפרסם גם ביופי תארו ובאצילותו המלכותית, היה רב-רבנן, מגדולי התורה שבדור, בין בנגלה ובין

00:00

/

דוי הסר תשד

ביצוע: מוסא ברלין

לחן: רבינו האמרי שאול זצ"ל

רשימת השמעה
רשימות השמעה נוספות