זיץ חג הסוכות תשע”ז – חלק 08

  זיץ בבית החסידים מודז'יץ בניו יורק - חג הסוכות תשע"ז הזיץ האחרון בו השתתף הרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל כחודש לפני פטירתו      

00:00

/

08_Track_08

ביצוע: הרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל

רשימת השמעה
רשימות השמעה נוספות