י"ז שבט תשע"ז – 1

טיש לרגל היארצייט של הס"ק הרה"ק רבינו יחזקאל מקוזמיר זי"ע
1.ריקוד לרבינו ה"אמרי שאול" זצוק"ל – לחתונת בתו
2.ריקוד לרבינו ה"אמרי שאול" זצוק"ל (ניגון רוזנברג)

00:00

/

רשימת השמעה
רשימות השמעה נוספות