י"ז שבט תשע"ז – 3

טיש לרגל היארצייט של הס"ק הרה"ק רבינו יחזקאל מקוזמיר זי"ע
1.ניגון לרבינו ה"אמרי שאול" זצוק"ל – (הרה"ח ר' יעקב הרשלר הי"ו)
2.ריקוד לרבינו ה"אמרי שאול" זצוק"ל – לבר מצוה של בנו דוד תש"ב  (הרה"ח ר' יעקב הרשלר הי"ו)

00:00

/

רשימת השמעה
רשימות השמעה נוספות