מודז'יץ – ניגון מכלכל חיים לכ"ק רבינו ה"אמרי שאול" זצוק"ל

ניגון לכ"ק אדמו"ר רבי שאול ידידיה אלעזר זצוק"ל בעל ה"אמרי שאול".

מקור הניגון מתוך תווי וילנא שנכתבו מפי רבינו ה"אמרי שאול" זצוק"ל בשואה בבריחתו לוילנא בשנת ת"ש.

מושר בטיש לרגל היארצייט של הרה"ק רבינו שמואל אליהו מזוואלין זצוק"ל – כ"ו אייר תשע"ז.

 

00:00

/

ביצוע: הרה"ח ר' יעקב הרשלר הי"ו

לחן: רבינו האמרי שאול זצוק"ל

רשימות השמעה נוספות