מלוה מלכה מוצאי שבת פרשת לך לך תשע"ב – קרית ספר

מלווה מלכה בבית המדרש המרכזי של הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א מרא דאתרא מודיעין עילית –  מוצ"ש פרשת לך לך תשע"ב
1. אתקינו סעודתא – ניגון לרבינו ה"אמרי שאול" תש"ז
2. חלק מבמוצאי מנוחה לרבינו ה"אמרי שאול" מבוצע ע"י הבעל מנגן החזן ר' יחזקאל קלאנג י"ו
3. קול צהלה – להרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל

00:00

/

רשימת השמעה
רשימות השמעה נוספות