ממקומך תרצ"ט – לכ"ק אדמו"ר ה"אמרי שאול" זצוק"ל

מתוך הטיש בהושענא רבה תשע"ב מושר ע"י זקן הבעלי מנגנים הרה"ח ר' איצ'ה ליפא פישביין שליט"א

00:00

/

ביצוע: הרה"ח ר איצ'ה ליפא פישביין שליט"א

לחן: רבינו האמרי שאול זצוק"ל

רשימת השמעה
רשימות השמעה נוספות