מן האוצר אידיש 1 – חלק 16

     

ה’וילנער ניגון’ - ו’ בבות ועוד אחת מתוך מאמרו של הרב יחזקאל בקנרוט בבטאון חסידות מודז'יץ (תשרי תשע"א) בכל ניגון שחיברו אדמו"רי מודז'יץ ישנו עומק לפנים מעומק, בעלי השגה יכלו להסביר ניגון פלוני לפי מאורעות התקופה, אחרים הבחינו בניגון שעיקרו משמש שיחה בין היהודי הפשוט שאינו יודע להכביר במילים לבין בוראו בבחינת –

00:00

/

16
רשימות השמעה נוספות