נוסח תפילות שבת – ברכת החודש הרה"ח ר' איצה ליפא ז"ל

00:00

/

נוסח ברכת החודש - הרה"ח ר' איצה ליפא ז"ל
רשימות השמעה נוספות