ניגון להרה"ח ר' יחזקאל טארלער ז"ל

 

הרה"ח ר' יחזקאל טארלער ז"ל היה מגדולי וחשובי הבעלי מנגנים אצל רבינו ה"דברי ישראל זצוק"ל

ניגון זה למד הרה"ח ר' בן  ציון שנקר מהרה"ח ר' משה קנר ז"ל מהעיר טארלע ששמע מהמחבר

00:00

/

ניגון לר יחזקאל טארלער

ביצוע: ר' בן ציון שנקר

לחן: הרה"ח ר' יחזקאל טארלער ז"ל

רשימות השמעה נוספות