ניגון קרעניץ – עוזר דלים – לכ"ק אדמו"ר ה"אמרי שאול" זצוק"ל

יצירה מיוחדת שחוברה ע"י כ"ק אדמו"ר רבי שאול ידידיה אלעזר טאוב זצוק"ל בעל ה"אמרי שאול ממודז'יץ.
היצירה חוברה בראש חודש אלול תרצ"ט – ערב פרוץ מלחמת העולם השניה וחורבן יהדות אירופה.

היצירה חוברה בעיירת הנופש קרעניץ ונקראה על שמה "ניגון קרעניץ", אך הניגון כונה גם "ניגון עוזר דלים" מכיון שהבית המסיים את הניגון מושר למילים "עוזר דלים הושיעה נא" בהקפה השישית בהקפות שניות – הקפה מיוחדת לזכר הנרצחים על קידוש השם בעת השואה.

הניגון מושר ע"י הרה"ח ר' יעקב הרשלר הי"ו בטיש לרגל היארצייט של רבינו זצוק"ל –  ט"ז כסלו תשע"ז.

 

00:00

/

ביצוע: הרה"ח ר' יעקב הרשלר הי"ו

לחן: רבינו האמרי שאול זצוק"ל

רשימות השמעה נוספות