סלח נא וקדיש – תשע"ח – מסליחות הראשונות מוצאי שבת נצבים וילך תשע"ז

ניגון סלח נא וריקוד קדיש שחוברו ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לימים נוראים תשע"ח

00:00

/

ביצוע: מקהלת חסידי מודז'יץ

לחן: כ"ק אדמו"ר שליט"א

רשימת השמעה
רשימות השמעה נוספות