סליחות מפי כ"ק אדמו"ר ה"אמרי אש" זצוק"ל – ערב ראש השנה תש"מ

סליחות הראשונות ערב ראש השנה תש"מ  מפי כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה"אמרי אש" זצוק"ל – יש לציין שניגון "במוצאי מנוחה" הוא ניגון ההספד שחובר בשנת תשל"ט לאחר פטירת הרבנית ע"ה

00:00

/

רשימות השמעה נוספות