סעודה בני ברק תשל"ה – חלק 07 – וואלס תשל"ד

קבלת פנים להרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל בבית החסידים מודז'יץ בבני ברק לרגל ביקורו בארץ בשנת תשל"ה

מתוך אוצרותיו של הרה"ח ר' משה לרנר שליט"א

וואלס שחובר ע"י הרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל בשנת תשל"ד והושר לאחר מכן למילים אמר ה' ליעקב

 

 

 

 

 

00:00

/

007

ביצוע: הרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל

לחן: הרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל

רשימות השמעה נוספות