עליה לרגל לשריד בית מקדשינו – חול המועד סוכות תשע"ח

עליה לרגל לשריד בית מקדשינו בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א – מוצאי שבת חול המועד סוכות תשע"ח
1.חמול – תשכ"ט.
2.מלך רחמן – לרבינו ה"דברי ישראל" זי"ע
3.מכלכל חיים – תשע"ח
4.והביאנו לציון עירך – לרבינו ה"אמרי אש" זי"ע

 

 

00:00

/

רשימת השמעה
רשימות השמעה נוספות