עליה לרגל לשריד בית מקדשינו – חול המועד סוכות תשע”ח

עליה לרגל לשריד בית מקדשינו בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א - מוצאי שבת חול המועד סוכות תשע"ח 1.חמול - תשכ"ט. 2.מלך רחמן - לרבינו ה"דברי ישראל" זי"ע 3.מכלכל חיים - תשע"ח 4.והביאנו לציון עירך - לרבינו ה"אמרי אש" זי"ע    

00:00

/

רשימת השמעה
רשימות השמעה נוספות