וואלס להרה"ח ר' שמואל רוזנבוך ז"ל

הקלטה נדירה ויחידה של הרה"ח ר' שמואל רוזנבוך ז"ל בטיש פרידה מכ"ק אדמו"ר ה"אמרי אש" זצוק"ל לפני נסיעתו ארה"ב בשנת תשי"ג

00:00

/

ביצוע: הרה"ח ר' שמואל רוזנבוך ז"ל

לחן: הרה"ח ר' שמואל רוזנבוך ז"ל

רשימות השמעה נוספות