י”ז שבט תשע”ז – 2

טיש לרגל היארצייט של הס"ק הרה"ק רבינו יחזקאל מקוזמיר זי"ע 1.חמול לרבינו ה"אמרי אש" זצוק"ל - תשכ"ב  (כ"ק אדמו"ר שליט"א) 2.סלח נא  לרבינו ה"נחלת דן" זצוק"ל - תשמ"ה  (כ"ק אדמו"ר שליט"א) 3.הרחמן - להרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל - תשס"ו

00:00

/

רשימות השמעה נוספות