מוצאי יום כיפור תשס"ד – ניגון ממקומך א' תשס"ד

טיש מוצאי יום כיפור תשס"ד אצל כ"ק מרן אדמו"ר ה"נחלת דן" זצוק"ל – ניגון ממקומך א' שחובר ע"י רבינו זצוק"ל לימים נוראים  באותה השנה מנוגן בכינור ומושר ע"י הרה"ח ר' משה יצחק אנגלשטיין הי"ו

00:00

/

ביצוע: הרה"ח משה יצחק אנגלשטיין הי"ו

לחן: כ"ק רבינו הנחלת דן זצוק"ל

רשימות השמעה נוספות