ניגון היה עם פיפיות תשס"ב – לכ"ק אדמו"ר ה"נחלת דן" זצוק"ל

ניגון היה עם פיפיות  שחובר ע"י רבינו הנחלת דן זצוק"ל בשנת תשס"ב

מתוך טיש אחד עשר חודש לפטירת רבינו זצוק"ל – כ' אייר תשס"ז

00:00

/

ביצוע: הרה"ח ר' עזריאל יעקב לרנר הי"ו

לחן: רבינו הנחלת דן זצוק"ל

רשימת השמעה
רשימות השמעה נוספות