סלח נא תשמ"ה – לכ"ק אדמו"ר ה"נחלת דן" זצוק"ל

ניגון סלח נא שחובר ע"י כ"ק אדמו"ר ה"נחלת דן" זצוק"ל לימים נוראים שנת תשמ"ה.
היה מושר ע"י האדמו"ר זצ"ל בברכת החודש על יהי רצון.
מתוך הטיש לרגל היארצייט כ' סיון תשע"ז.

00:00

/

ביצוע: כ"ק אדמו"ר שליט"א

לחן: רבינו הנחלת דן זצוק"ל

רשימות השמעה נוספות