סלח נא תשנ"ה – לכ"ק אדמו"ר ה"נחלת דן" זצוק"ל

ניגון סלח נא שחובר ע"י כ"ק אדמו"ר ה"נחלת דן" זצוק"ל לימים נוראים שנת תשנ"ה.

מתוך הטיש לרגל היארצייט כ' סיון תשע"ז.

רשימות השמעה נוספות