סלח נא תשנ"ה – לכ"ק אדמו"ר ה"נחלת דן" זצוק"ל

ניגון סלח נא שחובר ע"י כ"ק אדמו"ר ה"נחלת דן" זצוק"ל לימים נוראים שנת תשנ"ה.

מתוך הטיש לרגל היארצייט כ' סיון תשע"ז.

00:00

/

לחן: רבינו הנחלת דן זצוק"ל

רשימת השמעה
רשימות השמעה נוספות