סעודה בני ברק תשל”ה – חלק 05 – וואלס תשל”א

קבלת פנים להרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל בבית החסידים מודז'יץ בבני ברק לרגל ביקורו בארץ בשנת תשל"ה מתוך אוצרותיו של הרה"ח ר' משה לרנר שליט"א            

00:00

/

005

ביצוע: הרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל

לחן: הרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל

רשימות השמעה נוספות