ריקוד לברית מכ”ק אדמו”ר ה”נחלת דן” זצוק”ל

ריקוד שחובר ע"י כ"ק אדמו"ר ה"נחלת דן" זצוק"ל לברית של שמואל אליהו זלמנוב נכד כ"ק אדמו"ר שליט"א - מתוך פדיון הבן במוצאי שבת פרשת כי תבוא  אור לי"ט אלול תשנ"ז        

00:00

/

ברית שמואל אליהו זלמנוב

לחן: רבינו ה"נחלת דן" זצוק"ל

רשימות השמעה נוספות