ריקוד לברית מכ"ק אדמו"ר ה"נחלת דן" זצוק"ל

ריקוד שחובר ע"י כ"ק אדמו"ר ה"נחלת דן" זצוק"ל לברית של שמואל אליהו זלמנוב נכד כ"ק אדמו"ר שליט"א – מתוך פדיון הבן במוצאי שבת פרשת כי תבוא  אור לי"ט אלול תשנ"ז

 

 

 

 

00:00

/

ברית שמואל אליהו זלמנוב

לחן: רבינו ה"נחלת דן" זצוק"ל

רשימת השמעה
רשימות השמעה נוספות