ריקוד שבועות תשמ"ו – לכ"ק אדמו"ר ה"נחלת דן" זצוק"ל

ניגון ריקוד שחובר ע"י רבינו ה"נחלת דן" זצוק"ל – לחג השבועות תשמ"ו

מתוך טיש לרגל היארצייט של רבינו זצוק"ל – כ' סיון תשס"ח

00:00

/

לחן: רבינו הנחלת דן זצוק"ל

רשימות השמעה נוספות